ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Our Services (บริการ)
dot
bullet3D Scan (สแกน 3 มิติ)
bullet3D CAD (เขียนแบบ)
bullet3D Print (พิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ)
bulletCNC Modeling Works
bulletCoins (ผลิตเหรียญ)
bulletตัวอย่างผลงาน


3D CAD (เขียนแบบ)

รับเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3D CAD  ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดแนวทางการออกแบบ (Conceptual Design) การเขียนแบบ จนถึงการทำแบบเพื่อทำ Prototype และการผลิตจริง

 

   - อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electronic Equipment)

   - ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม (Automotive Parts and Accessories)

   - ผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Comsumer Products)

   - นวัตกรรมใหม่ (Innovative Products)

 

 

Conceptual Design

การออกแบบคร่าว ๆ เพื่อหารูปแบบ หรือ concept ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

 

 

 

Hand Sketch

สเก็ตแบบคร่าว ๆ เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการเบื้องต้น

  

 

 

3D Sketch

ในการกำหนด concept ของผลิตภัณฑ์ อาจะใช้วิธีการสเก็ต 3D ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นในหลายมุม รวมทั้งสามารถที่จะทดลองเปลี่ยนสี ลวดลาย หรือรูปร่างรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ตามความต้องการ

 

  

 

  

 

Product Design based on 3D Scanning data

ในการออกแบบบางครั้ง อาจจะใช้เทคนิคการสแกน 3 มิติมาช่วย เช่น เพื่อหาพื้นผิวอ้างอิงที่จะใช้ทำแบบชิ้นงานที่จะมาประกอบ หรือเป็นผิวอ้างอิงของตัวชิ้นงานนั้น แล้วออกแบบเพิ่มเติมในรายละเอียดตามความต้องการ

 

 

 

 

3D CAD

หลังจากที่ได้ concept และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการออกแบบครบถ้วนแล้วก็จะทำการออกแบบ 3D CAD ที่จะนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานจริง หรือใช้ในการทำแม่พิมพ์ต่อไป

 

  

 

 

Mechanism and Force Analysis

หลังจากที่ได้แบบ CAD ที่ต้องการ สามารถที่จะนำชิ้นงานที่ออกแบบไว้ มาสร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ชนิดของวัสดุ แรงที่มากระทำ เพื่อดูกลไกการทำงาน หรือการเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนรูปเนื่องจากแรงที่มากระทำ (Deformation) หรือความสามารถในการรับแรงของชิ้นงานได้

 

 

Prototyping

จากแบบ 3D CAD ที่ออกแบบเสร็จแล้ว สามารถที่จะนำมาผลิตชิ้นงานต้นแบบ ด้วยเทคโนโลยี Rapid Prototyping เพื่อจำลองชิ้นงานสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจริงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำแม่พิมพ์ และมีความเที่ยงตรงตามแบบที่ออกแบบไว้ทุกประการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Rapid Prototyping ได้ที่นี่)

  

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
อินโนแอต เลขที่ 230/204 ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 Inno-at 230/204 Soi Chaengwattana 6, Chaengwattana Rd., Talhad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Tel 081-855 1355 Email : inathaweep@yahoo.com