ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Our Services (บริการ)
dot
bullet3D Scan (สแกน 3 มิติ)
bullet3D CAD (เขียนแบบ)
bullet3D Print (พิมพ์ต้นแบบ 3 มิติ)
bulletCNC Modeling Works
bulletCoins (ผลิตเหรียญ)
bulletตัวอย่างผลงาน


3D Scan (สแกน 3 มิติ)

สแกน 3 มิติ (3D Scanning)

รับสแกนชิ้นงานต่าง ๆ ใน 3 มิติ เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิต สำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน หรือมีรูปทรงเฉพาะที่ไม่สามารถขี้นแบบได้ด้วยการเขียนแบบ CAD ปกติ

 * รับสแกนนอกสถานที่

 * รับตกแต่ง แก้ไข ปรับความชัดเจนของไฟล์ STL จากการสแกน

 * อัตราค่าใช้จ่ายในการสแกน ขึ้นกับความยากง่าย และขนาดของชิ้นงานที่นำมาสแกน

Reverse Engineering

สแกนชิ้นงานต่าง ๆ ที่ต้องการนำกลับมาผลิตใหม่ แปลงให้อยู่ในรูปของ 3D CAD file เช่น STL, STEP, IGES  เพื่อออกแบบเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ และผลิตในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

 

   

 

สแกนชิ้นงานต่าง ๆ ใน 3 มิติ เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิต สำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน หรือมีรูปทรงเฉพาะที่ไม่สามารถขี้นแบบได้ด้วยการเขียนแบบ CAD ปกติ สำหรับการทำงานดังต่อไปนี้

-          ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D CAD ใช้การสแกน ประกอบการเขียนแบบบางส่วน

-          แสกนพื้นผิวโค้งที่ต้องการใช้ในการเขียนแบบ

-          งานย่อ หรือขยายชิ้นงาน /แม่พิมพ์ เหรียญ และงานปั้นนูนสูง-นูนต่ำ

-          งานผลิตโมเดลจำลอง จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือวัตถุต่าง ๆ

-          การผลิตชิ้นงานต้นแบบด้วยกระบวนการ Rapid Prototyping

-          ผลิตชิ้นงานต้นแบบ หรือขึ้นรูปชิ้นงานต่าง ๆ ด้วยเครื่อง CNC Router

-          การผลิตงานสร้างสรรค์ศิลปะที่มีรูปทรงเฉพาะตัว เพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

-          การสแกนชิ้นงาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติการผลิตของชิ้นงานนั้น ๆ

-          การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)

 

 

 

 

 

รายละเอียดของการสแกน

            เทคนิค               : Laser Scanning

            ความละเอียด       : 0.1-0.4mm / 75-200 DPI สำหรับงานทั่วไป

                                      0.01 mm สำหรับงานสแกนด้านเดียวของเหรียญขนาดเล็ก หรืองานจีเวลรี่

            Field size           : 342.9 x 256.5 mm (Wide)

 

            รูปแบบของชิ้นงาน                        : งานปั้นปูนพลาสเตอร์, โมเดล-หุ่น-ชิ้นส่วน พลาสติก, ไม้, ผิวหนัง-ใบหน้าของคน, ชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ

            ขนาดของชิ้นงานที่นำมาสแกนได้     : ไม่จำกัด

            ไฟล์ที่ได้โดยตรงจากการสแกน       : STL, OBJ, VRML, U3D, PLY

            ไฟล์ที่สามารถแปลงเป็นพื้นผิว         : STEP, IGES

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการสแกนชิ้นงานใน 3 มิติ

 

   Toyota Logo                                    More >>

 

  Hilux Vigo part                                 More >>

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างชิ้นงานอื่น ๆ

  

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
อินโนแอต เลขที่ 230/204 ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม. 10210 Inno-at 230/204 Soi Chaengwattana 6, Chaengwattana Rd., Talhad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Tel 081-855 1355 Email : inathaweep@yahoo.com